Palvelut

Palkkahallinto vaatii erityisosaamista

Palkkahallinnon ulkoistaminen yrityksissä on voimakkaassa kasvussa. Palkanlaskenta on vahvaa erityisosaamista vaativaa ja kannattaakin keskittää juuri siksi ammattilaisten hoidettavaksi.

Sähköisistä työajanseurantajärjestelmistä meille tuttuja ovat mm. Työvuorovelho ja Valueframe joiden avulla tuntitiedot on helposti siirrettävissä palkanlaskentaan ilman manuaalisia tallennusvaiheita. Autamme mielellämme asiakastamme löytämään tehokkaita ratkaisuja työajanseurantaan ja hallintaan.

Usein ensimmäistä työntekijää palkattaessa mietimme yhdessä todellisen kustannustason ja teemme mahdolliset tukihakemukset. Myös TYEL- ja lakisääteisten vakuutusmaksujen oikean palkkakertymän seuraaminen on tärkeää, jotta maksutaso olisi mahdollisimman oikea kalenterivuoden kuluessa. KELAlle tehtävät päivärahahakemukset ja muut selvitykset laadimme asiakkaan pyynnöstä.

Avustamme asiakastyönantajiamme työehtosopimusten tulkinnassa.

Kaikki lakisääteiset ilmoitukset verottajalle, vakuutusyhtiöille ja muille mahdollisille tahoille lähetetään sähköisesti, mikä turvaa oikean tiedon siirtymisen ja eliminoi mahdolliset manuaalisten ilmoitusten laadinnassa tapahtuvat inhimilliset virheet.

Palkkalaskelmien lähettäminen voidaan hoitaa halutulla tavalla joko verkkopalkkana, sähköpostitse tai perinteisesti paperilla.

Kuinka voisimme palvella ?
Otathan yhteyttä.

Tuula Saarimaa, KLT
palvelujohtaja
0400 507 623
tuula.saarimaa@rantalainen.fi